Bantham - Thunderbirds Vs.GuelphBantham - Thunderbirds Vs.Cougars ChatamVarsity - Thunderbirds Vs.Cougars ChatamJunior Varsity - Thunderbirds Vs.Cougars ChatamBantham - Thunderbirds Vs.EtobicockeJunior Varsity - Thunderbirds Vs.WaterlooVarsity -  Thunderbirds Vs.North Halton